Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej dotyczy kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii C lub D i nie uzyskali odpowiedniego wieku, jednak chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, aby mogli wcześniej przystąpić do kursu prawa jazdy, w tym:

  • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E,
  • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku prawa jazdy kategorii D,D+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin szkolenia, w tym:

  • 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla kat. C i kat. D,
  • 85 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kat. C i kat. D,
  • jednym z elementów kursu jest szkolenie z jazdy w warunkach specjalnych (4 godziny) lub jazda na symulatorze (2 godziny).

Kurs kwalifikacji wstępnej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez nasz Ośrodek przy ul. Łokietka 9 w Bolesławcu. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda Dolnośląski. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim i w razie potrzeby w języku rosyjskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Uwaga!

Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.