Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D i nie ukończyły 23 lat,
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. D, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C i nie ukończyły 21 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin szkolenia w zakresie części specjalistycznej, czyli zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Oznacza to, że zakres tematyczny kursu ograniczony jest jedynie do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez nasz Ośrodek przy ul. Łokietka 9 w Bolesławcu. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda Dolnośląski. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim i w razie potrzeby w języku rosyjskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Uwaga!

Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.