Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy kandydatów na kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. albo są w trakcie realizacji kursy prawa jazdy kat. C lub prawa jazdy kat. D.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin szkolenia, w tym:

  • 97 godzin części podstawowej, wspólnej dla kat. C i kat. D,
  • 33 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kat. C i kat. D,
  • jednym z elementów kursu jest szkolenie z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny) lub jazda na symulatorze (1 godzina).

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez nasz Ośrodek przy ul. Łokietka 9 w Bolesławcu. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda Dolnośląski. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim i w razie potrzeby w języku rosyjskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Uwaga!

Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.