Cennik

Kategoria Opis Cena kursu Koszt egzaminu
Kursy prawa jazdy
AM motorower 1000 170 zł
A1 motocykl 1800 210 zł
A2 motocykl 2000 210 zł
A2 po kat. A1 motocykl 1000 180 zł
A motocykl 2100 210 zł
A po kat. A1 (20h) motocykl 1900 180 zł
A po kat. A2 (10h) motocykl 1100 180 zł
B samochód osobowy z manualną skrzynia biegów 2400 170 zł
B (automat) samochód osobowy z automatyczną skrzynią biegów 2400 170 zł
B1 pojazd samochodowy inny czterokołowy lekki 2400 200 zł
B po kat. B1 samochód osobowy,
przejście z kat. B1
1800 140 zł
B+E przyczepy 1250 200 zł
C* samochód ciężarowy 2400 230 zł
C+E* przyczepa 2200 245 zł
C, C+E (równoległy)* samochód ciężarowy + przyczepa 4100 230 zł
245 zł
DzB autobus
(osoba posiada kat. B)
4900 230 zł
DzC autobus
(osoba posiada kat. C)
3800 230 zł
T ciągnik rolniczy z przyczepą 1600 230 zł
Świadectwa kwalifikacji zawodowej
szkolenie okresowe (35h) 450 ——
kwalifikacja wstępna (280h)* 4000
(cena do ustalenia)
——
kwalifikacja wstępna przyspieszona C (140h)* 2500 ——
kwalifikacja wstępna przyspieszona D (140h)* 2800 ——
kwalifikacja wstępna uzupełniająca (70h)* 1400 —–
kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35h)* 950 —–
Kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR
podstawowy 450 —–
specjalistyczny – cysterny 300 —–
specjalistyczny – materiały wybuchowe (kl. 1) 300 —–
specjalistyczny – materiały promieniotwórcze (kl. 7) 300 —–
Inne kursy/szkolenia
warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów
(cena jest zależna od wielkości grupy)
200 —–
wózki jezdniowe
(plus opłata dodatkowa za egzamin UDT)
700 —–

* W przypadku, kiedy osoba realizuje komplet szkoleń, tj. kurs prawa jazdy kat. C, C+E i kwalifikację zawodową, lub kurs prawa jazdy kat. D i kwalifikację zawodową, cena poszczególnych szkoleń ustalana jest indywidualnie.